Cita del día

Be as still as a mountain, move like a great river.

Sé tan quieto como una montaña, muévete como un gran río.

Benjamin Pang Jeng LoMartin Inn, Susan Foe, Robert Amacker
The Essence of T'ai Chi Ch'uan: The Literary Tradition